Arhive etichetă: legea 8/1996

Furt proprietate intelectuală

Deşi din punct de vedere strict juridic noţiunea de „furt de proprietate intelectuală” este o sintagmă colocviala şi nicidecum juridică … un asemena caz i s-a întâmplat lui Vali Ovidiu, blogger şi fotograf din Ploieşti. Întreg comunicatul poate fi citit pe blogul său.

Conform legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 martie 1996 cu forma actualizatã cu modificãrile şi completãrile aduse de: LEGEA nr. 146 din 24 iulie 1997; LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 190 din 21 noiembrie 2005; LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006; DECIZIA nr. 571 din 29 aprilie 2010; LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010; LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 (sursă text lege – Legi Internet)

La capitolul III – Obiectul dreptului de autor se spune:

ART. 7 Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creaţie intelectualã în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, cum sunt:

… f) operele fotografice, precum şi orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;

La capitolul IV – Conţinutul dreptului de autor avem la articolul 10:

Autorul unei opere are urmãtoarele drepturi morale:
a) dreptul de a decide dacã, în ce mod şi cînd va fi adusã opera la cunoştinţa publica;
b) dreptul de a pretinde recunoaşterea calitãţii de autor al operei;

Este clar că aceste drepturi au fost încălcate atunci când ziarul Ploieştii au publicat o fotografie a lui Vali alături de un articol despre Palatul Culturii, fără a specifica sursa fotografiei. Discuţiile pe care amiabilă nu au dat roade. Eu îl susţin pe Vali şi sper să se facă dreptate.

Din ce în ce mai multe cazuri de furt apar în on-line, vezi Zăineasca / InfoTravel . Toată lumea vrea să câştige un ban pe spatele altora. Sper să ajungeţi să plătiţi de o 1000 de ori mai mult decât drepturile legale de utilizare.

Caught in the Act