Arhive categorie: social

Indemnizaţie de creştere copil – tatăl obligat la efectuarea unei luni de Concediu creştere copil

În ţara noastră frumoasă, statul s-a gândit cum să mai facă puţină economie.

Conform normelelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (text actualizat cu toate modificarile aduse de alte hotarâri până la data de 6 martie 2013):

„Art. 41

(1)În aplicarea prevederilor art. 11 lit. a) din ordonanţa de urgenţă, celălalt părinte sau cealaltă persoană prevăzută la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă care nu a solicitat dreptul la indemnizaţie poate solicita acest drept, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare, oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Dacă acest drept nu se solicită, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se reduc cu o lună.

(2)În situaţia prevăzută la alin. (1), persoana îndreptăţită care se află în concediu pentru creşterea copilului poate opta pentru concediu fără plată sau, după caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.

(3)În cazul persoanei singure sau în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului, prevederile art. 11 din ordonanţa de urgenţă nu se aplică.

(4)Pe perioada în care cealaltă persoană beneficiază de dreptul la concediul propriu de creştere a copilului de cel puţin o lună, dreptul celuilalt părinte la indemnizaţia pentru creşterea copilului se suspendă în condiţiile art. 16 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

(5)În situaţia în care persoana îndreptăţită optează potrivit alin. (2) la concediul fără plată, cererea pentru acordarea acestuia se depune şi se înregistrează la angajator, pe această perioadă aplicându-se corespunzător prevederile art. 21 alin. (3) şi art. 22 din ordonanţa de urgenţă.

(6)Prevederile alin. (1)-(5) nu se aplică în situaţia în care persoana îndreptăţită solicită numai acordarea stimulentului de inserţie sau acesta este solicitat cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an ori cu 6 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

(7)Solicitarea concediului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de cerere şi documente doveditoare, în condiţiile prezentelor norme metodologice, cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu.

(8)În situaţia în care persoana îndreptăţită prevăzută la alin. (1) nu solicită dreptul la concediul propriu de cel puţin o lună, aceasta are obligaţia de a anunţa în scris agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, dacă nu se înregistrează situaţia prevăzută la alin. (6).”

1. Să o luăm sistematic. În articolul (1) scrie „oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de un an„. Defapt nu este aşa, pentru că la articolul (7) scrie „cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu”. Deci oricând înseamnă cu cel puţin 60 de zile înainte (30 înainte de intrare şi 30 de zile de concediu).

2. Automat, persoana care este deja în concediu de creştere a copilului (cel mai probabil mama), trebuie ori să meargă la serviciu, ori să stea acasă în concediu fără plată. Am fost astăzi şi am întrebat, persoana care a bifat pe dosarul depus 1 sau 2 ani de concediu de creştere a copilului, este automat scoasă din acest concediu în ultima lună a celor 1 sau 2 ani, dacă până la această dată, celălalt părinte nu a efectuat o lună de concediu de creştere a copilului. Dacă cumva mama nu a început serviciul cu cel puţin o lună înainte, automat pierde şi indemnizaţia şi nu beneficiază nici de salariu. Pentru că la art (1) scrie clar: Dacă acest drept nu se solicită, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se reduc cu o lună.

3. La art. (8), scrie că dacă nu doresc să beneficiez de concediul de creştere a copilului pentru o lună,  trebuie să anunţ cu cel puţin 60 de zile înainte. În schimb, nu scrie ce se întâmplă dacă nu anunţ. Nimeni nu mi-a putut răspunde la această întrebare. Mai mult, la Agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială Prahova, nici nu ştiau cum, pe ce formular şi până când trebuia să-i notofic în scris că doresc să renunţ la acest drept. Asta înseamnă, că o groază de taţi, ca şi mine, fie nu au fost să declare acest lucru, fie au depus dosarul pentru a întra în concediul de creştere al copilului. Dosar care trebuie să conţină exact toate documentele care au fost depuse şi pentru dosarul de indemnizaţie al mamei.

Pe scurt: în concediul de creştere al copilului de care beneficiază mama, indemnizaţia va fi plăcitită doar 11, respectiv 23 de luni. Pentru a beneficia de indemnizaţie şi în ultima lună, celălalt părinte trebuie să depună cu 60 de zile înainte de împlinirea vărstei de un 1 an, respectiv 2 ani, a unui dosar identic cu cel depus de mamă. Dacă nu este depus, ultima lună de indemnizaţie se pierde. Ca bonus, dacă celălalt părinte doreşte să beneficieze de luna de concediul de creştere al copilului să zicem în luna a 8-a de concediu a mamei, aceasta trebuie să reînceapă serviciul (aproape imposibil, deoarece majoritatea firmelor au angajat pe cineva cu contract de muncă determinată, pentru a înlocui persoana din concediul de creştere al copilului) sau trebuie să stea acasă în concediu fără plată. Ceea ce este şi mai frumos, după luna efectuată de tatăl copilului, mama trebuie să depună din nou un dosar cu toate actele actualizate pentru continuarea indemnizaţiei. De această superbă lege benefiază toţi părinţii ai căror micuţi s-au născut după data de 1 martie 2012.

Cred că nu trebuie să vă mai spun că nimeni, nicăieri, niciunde nu sunt afişate aceste informaţii iar persoanele de Agenţia Judeţeană pentru Prestatii Sociale Prahva nu ne-a informat despre aceste aspecte la depunerea acum un an a dosarului pentru indemnizaţie.

Conform datelor afişate pe siteul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, din totalul populaţie judeţului Prahova (735.903 persoane), 6444 au beneficiat în luna decembrie 2012 de Indemnizaţie pentru creşterea copilului. Media de plată pentru un benefiat a fost de 753.28 lei. Chiar dacă nu este aşa, să zicem că 6444/12 luni = 537 de persoane se află în ultima lună a concediului de creştere a copilului. Dacă acestea nu au depus dosarele pentru a lua partenerul indemnizaţia, asta înseamnă că 537 x 753,28 aproximativ 400 000 lei nu au fost plătiţi şi Agenţia a făcut economie. Bravo! Cristina vă mulţumeşte. Luna viitoare vom trăi doar din salariul meu.